Popular lifehacks

Wat is een autocontrolesysteem?

Contents

Wat is een autocontrolesysteem?

Het hoofddoel van een autocontrolesysteem is om alle gevaren die men redelijkerwijs doorheen het productie-, verwerkings- en distributieproces kan aantreffen op een verantwoorde en haalbare manier te beheersen.

Wat is een autocontrolegids?

Een “autocontrolegids” is een document: opgesteld door een sector en bestemd voor de operatoren van die sector; met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole; goedgekeurd door het Agentschap.

Wat is FAVV heffing?

Wat is de FAVV-heffing? Elke operator (vennootschap of natuurlijk persoon) die een of meer activiteiten uitoefent die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, moet bijdragen aan de gedeeltelijke financiering van het FAVV. Daarom betaalt elke operator een jaarlijkse heffing.

Wie moet zich aansluiten bij FAVV?

Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen moeten bij het Voedselagentschap (FAVV) gekend zijn en dus geregistreerd zijn. De uitoefening van bepaalde activiteiten vereist bovendien een toelating of een erkenning.

Wat is een gecertificeerd autocontrolesysteem?

Uw autocontrole bestaat uit het toepassen van goede hygiëneprak- tijken, weten vanwaar uw producten komen en dus zorgen voor een goede traceerbaarheid en het melden van incidenten. U geniet een forfaitair tarief en komt niet in aanmerking voor een bonus-malus.

Wat is het doel van FAVV?

Wat doet het FAVV voor de consumenten? Het Voedselagentschap waakt over de veiligheid van de voedselketen en over de kwaliteit van ons voedsel. Onze opdracht van waakzaamheid strekt zich uit van riek tot vork.

Wie moet FAVV betalen?

Wat betekend FAVV?

De controle op voedselveiligheid gebeurt in België door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De opdracht van het Voedselagentschap is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel om de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen.

Waarom moet je aangifte doen bij het FAVV?

Indien in een Belgische vestigingseenheid van een buitenlandse onderneming activiteiten worden uitgeoefend die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, dan is deze buitenlandse onderneming ook de heffing van het FAVV verschuldigd. Deze onderneming moet dus jaarlijks een aangifte indienen.

Wat is een ACS certificaat?

FAVV – Zijn autocontrolesysteem (ACS) laten valideren. Wie doet de audit? Als een operator een goedgekeurde sectorgids gebruikt dan kan hij zijn autocontrolesysteem laten certificeren door een daartoe geaccrediteerde onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI), maar hij kan het ook laten valideren door het FAVV.

Hoe werkt het voedsel alarmsysteem?

Zowel bekabelde, als draadloze systemen hebben een centrale computer. Wanneer de kast van deze computer wordt geopend zal er een alarm afgaan. De centrale computer is aangesloten op het stroomnetwerk voor de voeding en afhankelijk van het systeem kan de centrale computer ook zijn uitgerust met een accu.

Wat is een Voedselvergunning?

Voedselvergunning (eetwarenvergunning) Om eten te verkopen heb je een vergunning nodig van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), voor elk van je vestigingseenheden. Er zijn drie soorten vergunningen: de registratie, toelating en erkenning. Voor elk soort activiteit is bepaald welke vergunning van toepassing is.